ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

Nudimo kvalitetnu uslugu postavljanja kompletne električne instalacije. Ugradnja električne instalacije spada u važne delove gradnje, prilikom adaptacije i renoviranja svakog prostora. Elektroinstalaterski radovi zahtevaju oprez i stručnost, u suprotnom može doći do neželjenih posledica i dodatnih troškova.Elektroinstalaterski radovi koji se izvode prilikom gradnje i adaptacije prostora su:

  • Razvod električnih instalacija
  • Instaliranje sklopki, osigurača i trafoa
  • Ugradnja razvodnih tabli i elektroormara
  • Postavljanje uređaja rasvete
  • Povezivanje svih elektro potrošača

Koristimo najkvalitetnije matetijale i opremu za koju garantujemo kvalitet.

Shodno vašim željama i mogućnostima, naš profesionalni tim radi u dogovoru sa vama.