UREĐENJE EKSTERIJERA

UREĐENJE EKSTERIJERA

Svaki posao na uređenju eksterijera radimo brzo i kvalitetno. Možemo ponuditi sledeće usluge građevinskih radova:Izgradnja ograde oko dvorišta se može raditi na različite načine i različitim materijalima. U zavisnosti od toga šta želite da ogradite i na koji način. Lepom i kvalitetno izgrađenom i postavljenom ogradom ulepšava se i dvorište i kuća. Stepeništa se mogu raditi od različitih materijala, a veličina stepeništa zavisi samo od namene. Finalna obrada stepeništa se može raditi postavljanjem keramičkih pločica ili veštačkog kamena.

Izrada staza se u dvorištu može raditi raznim načinima rada. Najčešće su to betonske staze. Mogu se prekrivati keramičkim pločicama, kamenom, mermerom. Postavljanjem rasvete u dvorištu postižu se dva najvažnija efekta. Prvi efekat postavljanja rasvete je to što će dvorište biti osvetljeno, kako za vas kao vlasnike, tako i za sve koji vam dolaze u goste ili odlaze od vas. Drugi efekat je sigurnosni, jer dobor osvetljenje odvraća većinu provalnika. Postavljanje rasvete u dvorištu se može izvesti na više načina, a možda je najisplativiji i najštedljiviji način rasveta sa senzorima.